YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

Alacak ve borç senetleri reeskont oranı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın, 2 Ocak 2022 tarih ve 31707 numaralı Resmî Gazete ’de yayınlanan tebliğinde; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, yeni oranların yürürlük tarihi ile ilgili olarak 3 Ocak 2022 tarih ve 31708 numaralı Resmî Gazete ’de Düzeltme yayınlanmıştır. Konu ile bağlantılı açıklamalarımız aşağıda yapılmıştır.

SENET REESKONT İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANI

Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci ve 285’in maddeleri ve 238 Seri Nolu Genel Tebliği uyarınca, mükellefler isterlerse (banka banker ve sigorta şirketleri için ise zorunlu), dönem sonlarında vadesi gelmemiş alacak ve borç senetlerini iç iskonto yöntemine göre reeskonta tabi tutabilirler.

Reeskont işleminde;

 Senedin üzerinde faiz oranı yazılı ise, bu yazılı faiz oranının dikkate alınması esastır.

 Senedin üzerinde faiz oranı belli değilse, TL cinsinden olan senetler için geçerli olmak üzere, TCMB’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği (iç iskonto yöntemini uyguladığı) iskonto faiz oranı, yani yıllık %15,75 oranının dikkate alınması gerekir.

Sözügeçen bu yeni iskonto faiz oranı, 31 Aralık 2021 tarihini içeren hesap dönemlerinden başlamak üzere geçerli olacaktır. Demek ki, 31.12.2021 tarihinde ve sonrasında yapılacak değerleme işlemleri kapsamında yapılacak reeskont işlemlerinde de %15,75 oranı dikkate alınacaktır.

Öte yandan, iskonto tutarının aşağıdaki formüle göre hesaplanacağı hatırlatılır (A:Senedin nominal değeri, m:faiz oranı, t:vadesine kalan gün sayısı): İskonto Tutarı = A – (A*360) / (360 + m + t)

DİĞER HUSUSLAR

Ayrıca, aşağıdaki hususları da hatırlatmak isteriz;

 Dövizli vadeli senetler sözkonusu olduğunda ve reeskonta tabi tutulmak istendiğinde; senet üzerinde yazılı faiz oranı bilinmiyorsa değerleme gününde geçerli olan LIBOR uygulanması gerekir.

 Çekler, vade içermesi durumunda aynen senetler gibi reeskonta tabi tutulabilir.

 Reeskont; banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler için isteğe bağlıdır. Bu diğer mükellefler için reeskont isteğe bağlı olmakla birlikte, borç senetlerinin reeskonta tabi tutulması durumunda alacak senetlerinin de reeskonta tabi tutulması zorunlu hale gelir.

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım