YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile getirilen düzenleme aşağıda açıklanmıştır.

DEMİR-ÇELİK KÜLÇE VE ÜRÜN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI

Bilindiği üzere, bakır, çinko alüminyum ve kurşun külçelerinin belirtilen şartlarla tesliminde bazı alıcılar KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca, sözügeçen metallerin ürün (mamul) niteliğinde teslimlerinde de yine bazı alıcılar KDV tevkifatı yapmak zorundadır. Yukarıda belirtilen Tebliğ ile KDV tevkifatına tabi metallere bu defa demir-çelik de eklenmiş olup, aşağıda açıklanmıştır.

Külçe Demir-Çelik Teslimi

Değişiklikle, demir-çelik külçelerinin Tebliğde sayılan alıcılara teslimi 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi hale getirilmiştir. Tebliğde sayılan alıcılar sonraki bölümlerde hatırlatılacaktır.

Konu ile ilgili aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır:

• Eğer demir-çelik külçe, hurda metallerden elde edilmemiş ise, bu durumda bu külçelerin ilk tesliminde, yani ithalatçıları veya üreticileri (cevherden üretim yapanlar) tarafından tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaz. Ancak, bu nitelikteki külçe de olsa, bunların ilk tesliminden sonraki tüm el değiştirmelerinde KDV tevkifatı uygulanır.

• Öte yandan, eğer demir-çelik külçe, hurda metallerden elde edilmiş ise, bunların tüm safhalarında (ithalatçıları veya üreticileri tarafından ilk teslimi dahil) KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

Değişiklikle, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Tebliğde sayılan alıcılara teslimi 4/10 oranında KDV tevkifatına tabi hale getirilmiştir. Tebliğde sayılan alıcılar sonraki bölümlerde hatırlatılacaktır.

Tevkifat kapsamına alınan sözkonusu mamul ürünler, cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü;

• uzun demir-çelik ve alaşımı ürünler (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya

• yassı demir-çelik ve alaşımı ürünler (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler, kaplanmış yassı ürünler, vb. girmektedir.

Konu ile ilgili aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır:

• Eğer demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünler, sadece cevherden elde edilmiş ise, bu durumda bu ürünlerin ilk tesliminde, yani ithalatçıları veya üreticileri (cevherden üretim yapanlar) tarafından teslimde KDV tevkifatı uygulanmaz. Ancak, bu nitelikteki ürün de olsa, bunların ilk tesliminden sonraki tüm el değiştirmelerinde KDV tevkifatı uygulanır.

• Öte yandan, eğer demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünler, sadece cevherden elde edilmemiş ise (yani hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilmiş ise veya hurda-diğer hammaddeler-cevher karışımından üretilmiş ise), bunların tüm safhalarında (ithalatçıları veya üreticileri tarafından ilk teslimi dahil) KDV tevkifatı uygulanacaktır.

• Ancak, demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.

Tebliğde Yer ve Tevkifattan Sorumlu Tutulan Alıcılar

Yukarıda belirtilen KDV tevkifatına tabi demir-çelik külçe ve demir-elik ve alaşımlarından elde edilen ürün teslimlerinde sorumlu tutulan alıcılar bilginiz için aşağıya alınmıştır:

1. KDV Mükellefiyeti Olan Alıcılar

2. Aşağıda ismi geçen “Belirlenmiş Alıcılar” (KDV mükellefi olsun olmasın):

o 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

o Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

o Döner sermayeli kuruluşlar,

o Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

o Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

o Bankalar,

o Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

o Sendikalar ve üst kuruluşları,

o Vakıf üniversiteleri,

o Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

o Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

o Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

o Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

o Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

o Organize sanayi bölgeleri

o Menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

o Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

o Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

o Kalkınma ve yatırım ajansları.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Bültenimizin başında bahsi geçen Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başında (yani 01.05.2022’de) yürürlüğe girmiştir.

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım