YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile getirilen bazı değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

İSTEĞE BAĞLI KDV TAM TEVKİFATI

Bilindiği üzere KDV mükellefleri, KDV Uygulama Genel Tebliğinin;

• (I/C-2.1.3.2) bölümünde yer alan hizmet (yapım işleri, işgücü hizmetleri, vs.) alımları ile

• (I/C-2.1.3.3) bölümünde yer alan mal (külçe metal, metal ürünler, vs.) alımları

için Satıcının hesapladığı KDV’den belli oranda (kısmi) tevkifat yapmak zorundadırlar.

Getirilen yeni düzenleme ile, Mükellefler isterlerse, Tebliğin yukarıda belirtilen bölümlerinde yer alan hizmet ve mal alımları için, Satıcının hesapladığı KDV’nin tamamını tevkif edebileceklerdir. Bu isteğe bağlı tam KDV tevkifatı uygulamasına dahil olmak için bu mükellefin (alıcının) kısmi KDV tevkifatı yapmak zorunda olan mükelleflerden olması da gerekmiyor.

Bu uygulamaya (isteğe bağlı tam KDV tevkifatı) dahil olmak isteyen Alıcı, aşağıdaki işlemleri yapmak zorundadır;

• Bu konuda Satıcı ile bir yıllık sözleşme yapmak,

• Bu sözleşmenin bir örneği ile satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı/soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi) işleme ilişkin KDV Beyannamesinin verilmesinden önce vergi dairesine vermek

Bir yıllık süre dolmadan bu uygulamadan dönülemez. Bir yıl dolduktan sonra, istenirse tekrar 1 yıllık sözleşme yapılabilir.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere, Satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu iadenin yapılabilmesi için Alıcı tarafından tevkif edilmiş KDV’nin vergi dairesine ödenmiş olması gerekir

Yukarıda belirtilen uygulama, Bültenimizin başında bahsi geçen Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başında (yani 01.05.2022’de) yürürlüğe girmiştir.

İMAL EDİLEN MALLARIN DOĞRUDAN İHRACINDA KDV İADE HESAPLAMA SEÇENEĞİ

Yapılan değişiklikle, imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin %10’una kadarını (devreden KDV ile sınırlı olarak) KDV iadesi olarak talep edebilirler.

Bu uygulamadan KDV Uygulama Genel Tebliğinin (II/A-8.3.) bölümünde yer alan imalatçılar (sanayi sicil belgesini haiz, ilgili meslek odasına kayıtlı, kapasite raporuna sahip) yararlanabilir. Bu imalatçılar, kapasite raporuna uyumlu nitelik/nicelikte olmak kaydıyla, fason ürettirdikleri mal ihracında da bu uygulamadan yararlanabilirler. Piyasadan hazır alınan malların ihracı için bu uygulamadan yararlanılamaz. Aynı dönemde; imal edilip doğrudan ihraç edilenler için bu uygulamadan yararlanmak, piyasadan hazır alınan mallar için genel hükümlere göre (yüklenilen KDV hesaplamasına göre) KDV iadesini istemek mümkündür.

Bu uygulama ihtiyarıdır. İmal edilen malların doğrudan ihracında; bir dönem bu uygulamanın yararlanıp başka bir dönem genel hükümlere göre (yüklenilen KDV hesaplamasına göre) KDV iadesi istemek mümkündür.

İmal edilip doğrudan ihraç edilen malların bünyesinde KDV ödenmeksizin temin edilen (yurtiçi veya ithal) mallar var ise ve bu uygulamadan yararlanılmak isteniyorsa, KDV iadesinin hesabında dikkate alınacak ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür.

Yukarıda belirtilen uygulama, Bültenimizin başında bahsi geçen Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başından (yani 01.05.2022’de) itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım