YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

KDV’de değişiklikler


KDV’de değişiklik yapan Bakanlar Kurulu’nun 02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Kararı 1 Aralık 2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu Karar ile; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan) eki (I) ve (II) sayılı listelerde değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Konu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Gazete ve Dergi Teslim KDV’si:

Gazete ve dergiler için uygulanmakta olan %1 KDV oranı, bu yayınların elektronik ortamda satışında da geçerli olacaktır. Ancak, bu düşük oran elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri için geçerli değildir.

2. Kitap ve Benzeri Teslim KDV’si:

Kitap ve benzeri yayınlar için uygulanmakta olan %8 KDV oranı, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında da geçerli olacaktır. Ancak, bu düşük oran elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri için geçerli değildir.

3. Canlı Kümes Hayvanları KDV Oranı:

Daha önce (I) sayılı Listede yer alan “01.05” GTİP yer alan hayvanlar, (II) sayılı Listeye transfer edilmiştir. Böylece, canlı kümes hayvanlarında KDV oranı %8’e yükseltilmiştir.

4. Finansal Kiralama Konusu Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Niteliğindeki Makine ve Cihazların Teslim ve/veya Kiralamalarında Oran Değişikliği:

Öteden beri, bazı amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanlar ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile KDV’den istisna olduğu için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi (1) sayılı Liste yer almakta olup %1 oranında KDV’ye tabidir.

Yukarıda belirtilen finansal kiralama kapsamdaki teslim ve kiralamalarla ilgili olarak aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

4.a) “85.02” nolu GTİP Grubu Mallarda düşük KDV’nin sınırlanması:

(I) sayılı Liste’de yer alan, dolayısıyla %1 KDV oranına tabi olan;

 85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31, 8502.39, 8502.40 hariç)


satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 
8502.11
 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.12 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.13 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları
8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)


Böylece, daha önce “85.02” GTİP grubunda yer alan tüm amortismana tabi iktisadi kıymet teslim ve/veya kiralamaları %1 KDV’ye tabi iken, bundan böyle sadece yukarıda belirtilen alt gruplarda yer alan mallar bu %1 oranına tabi olmaya devam edecektir.

4.b) KDV Oranı %1’e Düşürülen Mallar:

Aşağıdaki mallar da (I) sayılı Liste’ye dahil edilmiş, dolayısıyla bu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin teslim ve/veya kiralamaları KDV oranı %1’de düşürülmüştür:

 84.06 Buhar türbinleri
 84.10Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
 84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
 8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
 8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
 8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
 8413.40.00.00.00 Beton pompaları
 8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
 8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
 8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
 8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
 84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
 84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
 84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
 84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)
 84.42 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
 8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar
 8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
 84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
 84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar)
 84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
 8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
 8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)
 8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
 8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
 8452.29.00.00.00 Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
 84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
 84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
 84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
 84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
 84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)
 84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç
 84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
 84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
 84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
 84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
 84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
 84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
 84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar
 8479.10.00.00.19 Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)
 8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
 8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
 8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
 8480.79.00.00.00 Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
 8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)
 8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)
 8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım