YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

Kurumlar vergisine ilişkin istisna (yatırım fonları kar payları için) ve oran indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

TAM MÜKELLEF YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Yukarıda belirtilen Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesine birinci fıkrasının (a) bendine eklenen alt bent ile diğer fon katılma belgesi kar payları için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DURUM

7351 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce, kurumların, tam mükellefiyete tabi;

 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından ve
 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisna idi.

DEĞİŞİKLİKLE GETİRİLEN VERGİ İSTİSNASI

Yukarıda sözü geçen 7351 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle kurumların, tam mükellefiyete tabi “diğer yatırım fonu” katılma paylarından elde ettikleri kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yatırım fonları kar payları, fon katılma belgelerinin fona iadesi ile doğar ve istisnadan yararlanacak olan kar bu kardır. Fon katılma belgelerinin fona iade edilmeyip üçüncü kişilere satılmasından elde edilen kazanç ise “değer artış kazancı” olup, yukarıda belirtilen istisna kapsamında değildir.

İstisna Kısıtlaması

Ancak portföyünde,

 yabancı para birimi cinsinden varlık,

 altın,

 diğer kıymetli madenler,

 yukarıdaki varlık/kıymetlere dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kar payları için bu istisnadan yararlanılamaz. İstisnayı kısıtlayan bu şartların yeni getirilen kazanç istisnası için olduğu, diğer bir deyişle, bu kısıtlamanın öteden beri uygulanagelmekte olan “girişim sermayesi yatırım fonu” katılma belgelerinden elde edilen kar payları istisnasını etkilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Diğer Husus

Öte yandan, “yatırım ortaklıkları” sözkonusu olduğunda; “girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının” hisse senetlerinden elde edilen kar payları için öteden beri uygulanagelmekte olan kurumlar vergisi istisnası devam etmektedir. “Diğer yatırım ortaklıkları” hisse senetlerinden elde edilen kar payları ise, eskiden olduğu gibi kurumlar vergisi istisnası kapsamı dışındadır.

Bu yeni getirilen kurumlar vergisi istisnası 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen söz konusu kar payları için geçerli olmaya başlayacaktır.

İHRACAT VE İMALAT FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANINDA 1 PUANLIK İNDİRİM

7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32’inci maddesine eklenen fıkralar ile, kurumların aşağıdaki kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır;

1. İhracat yapan kurumların sadece ihracattan elde edilen kazançlarına,

2. Sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların sadece üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına.

Hem üretim hem ihracat yapan kurumların ürettikleri ürünlerin ihracatından elde ettikleri kazançlar için yukarıda belirtilen 1 puanlık indirim sadece bir defa uygulanır. Bu indirim 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen söz konusu kazançlar için geçerli olmaya başlayacaktır.

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım