YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

Vergi iade talepleri elektronik ortamda yapılacaktır


Vergi Usul Kanununa ait 429 Sıra Nolu Genel Tebliğ, 10 Ekim 2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. Konu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Vergi İade Talebin Elektronik Ortamda Yapılması:

Tebliğe göre, vergi iade (nakden ve mahsuben) taleplerinin 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren, Gelir İadesi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden (www.gib.gov.tr) elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. İade taleplerini elektronik ortamda yapmak zorunda olanların, başka şekilde (kağıt ortamda) yapacakları talepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Standart Dilekçeler:

Sözü geçen internet sitesinde standart elektronik dilekçeler yer almaktadır. İadenin türü ve dayanağına göre bu farklı dilekçeler kullanılacaktır. Bunun için 15 farklı dilekçe elektronik olarak yüklenmiştir. Örneğin, gelir/kurumlar vergisi iadesinde; iade stopaj yoluyla ödenen verginin iadesi ile ilgili ise 1A (350) nolu dilekçe kullanılacak, buna karşılık iade ödenmiş geçici verginin iadesi ile ilgili ise bu defa 1B (351) nolu dilekçe kullanılacaktır. Yine örneğin, KDV iadesinde, iadenin niteliğine göre (ihracat istisnası, indirimli oran, diğer istisnalar vs.) 5 farklı dilekçe kullanıma açılmıştır. Bu dilekçe türleri ile ilgili bilgi EK’te verilmiş olup, bunlar Gelir İadesi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinde(www.gib.gov.tr) yer almaktadır.

3. Standart Dilekçe Ekleri:

Belirtilen dilekçelerin ekinde, eklenmesi gereken belgelerin listesi de yer almaktadır. Bu istenen belgelerin de elektronik olarak sunulması gerekmekte olup, sadece elektronik olarak yüklenmesi mümkün olmayan belgelerin kağıt ortamda ilgili vergi dairesine teslimi imkanı tanınmıştır.

4. Dilekçeleri Sunacak Kişiler:

Elektronik ortamda iade talepleri;

• Mükellefçe, elektronik vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle, doğrudan yapılabileceği gibi
• Mükelleflerce yetkilendirilen meslek mensubu (SMMM veya YMM) aracılığıyla da yapılabilir. Bu ikinci seçeneğin tercih edilmesi durumunda, mükellef, yetkilendirdiği meslek mensubunun bilgilerini (adı-soyadı, TC kimlik no, vergi dairesi, adresi, telefon numarası, ortaklık veya şirket olması durumunda ortaklık veya şirketin adı/unvanı, meslek unvanı, ruhsat numarası, bağlı olduğu meslek odası) ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile verecektir.  

5. Değişiklik/Vazgeçme Talepleri:

Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, vergi dairesince muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilir veya iade talebinden vazgeçilebilir. Değişiklik/vazgeçme talepleri için de ayrı bir standart dilekçe bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilmesi durumunda, bu üçüncü kişilerin muvafakatlerini gösteren noter tasdikli belgenin de dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir.

 
EK: VERGİ İADESİ TALEBİNDE KULLANILACAK DİLEKÇE TÜRLERİ

a. Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1A),
b. Geçici vergiden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1B),
c. Fazla veya yersiz olarak ödenen gelir/kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1C),
ç. İhracat istisnası nedeniyle doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2A),
d. İhracat istisnası dışındaki tam istisnalar nedeniyle doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2B),
e. Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2C),
f. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2D),
g. Katma değer vergisi beyannamesinden bağımsız olarak yapılacak katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2E),
ğ. Fazla veya yersiz ödenen katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi (2F),
h. İhracat istisnasından ve indirimli ÖTV uygulamalarından doğan özel tüketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel Tüketim Vergisi İade Talep Dilekçesi (3A),
ı. Fazla veya yersiz ödenen özel tüketim vergisi ile bazı uluslararası anlaşmalar kapsamındaki alımlara ilişkin özel tüketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel Tüketim Vergisi İade Talep Dilekçesi (3B),
i. Özel iletişim vergisi beyannamesine bağlı olarak yapılacak özel iletişim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel İletişim Vergisi İade Talep Dilekçesi (4A),
j. Özel iletişim vergisi beyannamesinden bağımsız olarak yapılacak özel iletişim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel İletişim Vergisi İade Talep Dilekçesi (4B),
k. Avrupa Birliği mali yardımları kapsamındaki vergilerle ilgili nakden veya mahsuben iadeye ilişkin talepler için Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Talep Dilekçesi (5),
l. Diğer iade talepleri için Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi (6)

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım