YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
  • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
  • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
  • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değismistir.


Vergi Usul Kanunu ait 432 Sıra Nolu Genel Tebliğ 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanmıstır. Sözkonusu tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan had ve tutarların, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,93) artırıldığı belirtilmistir. Buna göre, 2014 yılı için geçerli olacak olan bu yeni tutar ve hadlerden belli baslı olanlar ekteki tabloda yer almaktadır.

2014 Yılı Tutarlar (TL)

I-Fatura kullanma mecburiyetinde sınır (Madde 232)              800,00
II-Doğrudan gider yazılacak sabit kıymet ve peştemallık bedelinde sınır (Madde 313)    800,00
III-En az ceza haddi

En az ceza haddi – Damga vergisinde (Madde 343)               9,70
En az ceza haddi - Diğer vergilerde (Madde 343)               19,00

IV-Birinci derece usulsüzlük cezaları (Madde 352)

1- Sermaye sirketleri için               110,00
2- Sermaye sirketi dısında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için               70,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar için               36,00
4- Yukarıdakiler dısında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için               17,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler için               9,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf için               4,40

V-İkinci derece usulsüzlük cezaları (Madde 352)

1- Sermaye sirketleri için               60,00
2- Sermaye sirketi dısında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için               36,00
3- İkinci sınıf tüccarlar için               17,00
4- Yukarıdakiler dısında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için               9,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler               4,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf               2,40

VI-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer sekil ve usul hükümlerine uyulmaması (Madde 353);

● Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine iliskin olarak kesilecek toplam ceza 97.000,00 TL’den fazla olmamak üzere)               190,00

●Perakende satıs fisi, ödeme kaydedici cihaz fisi, giris ve yolcu tasıma bileti, sevk irsaliyesi, tasıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müsteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
Her bir belge nev’ine iliskin olarak;

- Her tespit için toplam ceza 9.700,00 TL’yi asamaz
- Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza ise 97.000,00 TL’yi asamaz

● Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması               190,00

● Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara iliskin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine iliskin kural ve standartlara uyulmaması               4.400,00

● Kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisilerce yapılacak islemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın islem yapanlara               230,00

● Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa isletmecilerine (Bir takvim yılı kesilecek toplam ceza 140.000,00 TL’den fazla olmamak üzere)               700,00

- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren kuruluslardan yaptıkları islemlere iliskin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere               970,00

● 127’inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel isaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına               700,00

VII-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza (Mükerrer Madde 355);

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında               1.200,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında               600,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında               300,00
4- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılında kesilecek cezaların (%5 oranında) toplamı için tavan                970.000,00

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım