YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
 • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
 • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
 • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

TASDİK HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

“Tam Tasdik” diye de bilinen bu hizmet, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin tasdiki ve bu amaçla düzenlenen Tasdik Raporunun ilgili vergi dairesine teslimidir.

Dönem içerisinde, şirketin hesapları incelenerek, gerekirse düzeltme tavsiyesinde bulunarak, sonuçta şirketin olası bir vergi incelemesinde vergi farkı ve ceza ile karşılaşmasını önleme amacı taşınmaktadır. Yıllık vergi beyannamesine intikal ettirilecek bilgilerin, kayıt ve mevzuata uygun olduğu ve vergi tutarının doğru hesaplandığı teyit edilir.

Bu hizmet aynı zamanda rutin vergi danışmanlık hizmetini de kapsamaktadır.

KDV İade Tasdik Hizmeti

Şirketlerin ödemiş bulundukları KDV'nin, teslim/hizmetlerin KDV’den istisna olması nedeniyle, indirim yoluyla telafi edemedikleri tutarların, vergi dairesince iadesinin sağlanması için KDV İade Tasdik Raporu hazırlanıp ilgili vergi dairesine teslim edilir. Bu hizmet hem şirketin hem de KDV’li teslimde bulunan satıcıların hesaplarının bu amaçla denetimini kapsar.

Vergi İndirim, İstisna, Muafiyet ve Teşviklerin Tasdiki

Şirketlerin, vergi mevzuatı ile sağlanan vergi istisna ve teşviklerinden yararlanmaları, konu hakkında Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu sunulmasına bağlanmış olabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için gerekli tasdik hizmeti verilmektedir. Bu nitelikteki tasdik konularından sadece birkaç tanesi aşağıda belirtilmiştir;

 • Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi İade Tasdiki
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre KDV Tecil ve Terkin İşlemlerinin Tasdiki
 • Ar-Ge Yardımları Tasdiki

 

Diğer Tasdik Hizmetleri

Vergi ve vergi dışındaki mevzuata göre Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili kılındığı tasdik hizmetleri de verilmektedir. Bu nitelikte bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Sermayeye Eklenecek İç Varlıkların Tespiti
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlmeleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • SSK İlişiksizlik Belgesi Tasdiki
 • Stok Değerlemesi 

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım